GẠCH ỐP ITACA ITC3603

Nhà sản xuất:  ITACA

THÔNG TIN CƠ BẢN

Mã sản phẩm: ICT3603

Kích thước: 300 x 600 mm, độ dày 9.8mm

Đóng hộp: 06 viên

Bề mặt: Men bóng.

Công nghệ: Ứng dụng công nghệ xanh - thân thiện môi trường.

Công năng: Gạch ốp tường

Thông tin liên hệ

Gạch ốp tường ITACA ứng dụng Công nghệ xanh - thân thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe. 

ITC3603: Viên màu đậm theo bộ sản phẩm ITC3601ITC3602 - ITC3603 - ITC3301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline: 0981810810